Till arkivet

Till start-sidan

Samarbete

Wednesday, 22 March 2023 19:25

Att hundar gärna samarbetar med sina ägare är ingen hemlighet, men hur mycket förstår de egentligen av vad de gör när de samarbetar? Det har forskare i Wien undersökt i ett smart upplagt försök. Hundarna tränades att trycka på en knapp med nosen för att få lite godis, men bara om de gjorde det samtidigt som en mänsklig partner tryckte på en likadan knapp en bit därifrån. Resultaten visade att hundarna - 21 vanliga sällskapshundar av olika ras, kön och ålder - anpassade sitt beteende framgångsrikt efter vad partnern gjorde. Om partnern var “försenad” när knapparna presenterades väntade de tills hen var framme och beredd att trycka. Även om partnern var nära knappen men av olika skäl väntade med att trycka klarade hundarna att bromsa sitt beteende för att kunna trycka precis samtidigt. Resultaten visar att hundar inte bara agerar planlöst utan har en uppfattning om vad partnern har för roll i samarbetet. Forskarna påpekar att det kan finnas andra förklaringar än medvetet samarbete, även om det tycks vara den mest troliga, och föreslår att framtida studier undersöker om det här är något som uppstått under domesticeringen, eller om även vargar skulle klara samma uppgift.

Martinez, M., Robinson, L.M., Brosnan, S.F., Range, F., 2023. Dogs take into account the actions of a human partner in a cooperative task. Proc Biol Sci 290, 20222189.