Till arkivet

Till start-sidan

Tjernobyls hundar

Wednesday, 15 March 2023 14:29

År 1986 förändrades livet för alltid i den ukrainska staden Tjernobyl, när kärnkraftverket havererade och radioaktiv strålning spreds över hela världen. Självklart drabbades närområdet värst och Tjernobyl med omgivningar står sedan dess utrymt på människor. Men ett antal hundar blev kvar när människorna lämnade staden och än i dag lever de fritt och ägarlöst där. Nu har en amerikansk forskargrupp analyserat arvsmassan från 302 hundar som representerar både sådana som lever i själva kärnkraftverkets närmaste omgivningar och sådana som lever ett par mil därifrån. Analyserna visar att hundarna består av tre distinkta populationer som är genetiskt åtskilda, dvs de håller sig för sig själva och blandar sig inte med varandra. De drygt 300 hundarna tillhör enligt analysen 15 olika familjer som har överlevt och hållt sig kvar i det övergivna området. Det här är ett första steg i analyserna av de här populationerna, men forskarna tror att resultaten kommer att hjälpa oss förstå hur djur - och i förlängningen människor - kan klara av att leva i områden som har utsatts för miljökatastrofer av olika slag.

Spatola, G.J., Buckley, R.M., Dillon, M., Dutrow, E.V., Betz, J.A., Pilot, M., Parker, H.G., Bogdanowicz, W., Thomas, R., Chyzhevskyi, I., Milinevsky, G., Kleiman, N., Breen, M., Ostrander, E.A., Mousseau, T.A., 2023. The dogs of Chernobyl: Demographic insights into populations inhabiting the nuclear exclusion zone. Science Advances 9, eade2537.