Till arkivet

Till start-sidan

Vänsterhänt matte, vänsterhänt hund?

Sunday, 2 April 2023 08:04

Precis som hos oss människor kan hundar vara mer eller mindre höger- eller vänstertassade. De flesta hundar är inte lika strikta i om de föredrar höger eller vänster tass för olika uppgifter som vi själva är, men många hundar har ändå en preferens för den ena eller andra tassen. Hos oss människor är 90% högerhänta, medan det är mer jämnt fördelat bland hundar. Nu visar en ny studie att hundars tasspreferens påverkas av om ägaren är höger- eller vänsterhänt.

Forskare från England och Italien lät ägarna till 62 hundar av olika ras, kön och ålder göra två enkla beteendetest i sina egna hem. I det första fick hundarna göra “vacker tass” till ägaren när denna höll fram antingen sin egen vänstra eller högra hand. I det andra testet placerades en av hundens leksaker under ett hinder som tvingade dem att använda en tass för att få fram leksaken. Båda testen upprepades många gånger under en tiodagarsperiod och ägarna registrerade vilken tass hunden använde först i varje situation.

Resultaten visade att vänsterhänta ägares hundar oftare föredrog att använda vänster tass i båda testen och tvärtom för högerhänta ägare. När det gäller “vacker tass”-testet spelade det ingen roll vilken hand ägaren höll fram, hundarna valde ändå tass utifrån ägarens hänthet. Forskarna spekulerar över vad det här kan bero på och ha för betydelse. En möjlig orsak är att hundarna under uppväxten helt enkelt har imiterat sina ägare. En annan att hundars och ägares personligheter på något sätt speglas i varandras och att hand- och tasspreferens i sin tur är relaterat till personlighetsfaktorer. När det gäller betydelse kan hundars hänthet vara en viktig markör för deras mentala egenskaper. Man vet t ex sedan tidigare forskning att högertassade hundar tenderar att vara mer lämpliga som ledarhundar.

Några andra resultat som kom fram i studien: tikar var generellt mer högertassade, vilket är i linje med tidigare forskning på området. Dessutom fann man att ålder påverkade vilken tass som föredras. Hanhundar var vanligen västertassade som valpar men högertassade som vuxna och äldre.

Forskarna betonar att slutsatser måste dras med försiktighet. Det var ganska få hundar inblandade och testerna genomfördes av ägarna själva utan möjlighet att kontrollera alla omständigheter. Men man betonar att resultaten är en viktig startpunkt för mer forskning.

Charlton, K., Frasnelli, E., 2023. Does owner handedness influence paw preference in dogs? Anim Cogn 26, 425-433.