Till arkivet

Till start-sidan

Hur pratar du med din hund

Wednesday, 23 August 2023 15:36

De flesta människor använder ett speciellt tonfall när de pratar med små barn och bebisar och många hundägare talar till sina hundar på samma sätt. Röstläget är ljust och man har ofta ett stigande tonläge mot slutet. Det här verkar vara mer eller mindre universellt, dvs människor i alla kulturer talar till barn på samma sätt och det är också utbrett när det handlar om att tilltala sin hund. Intressant nog har spädbarns hjärnor särskilda centra som reagerar på just det sättet att prata. Nu har en ungersk forskargrupp undersökt om samma sak gäller hundar.

     Forskarna tränade hundar att frivilligt ligga helt stilla i en magnetkamera under ett antal minuter, så man kunde avbilda aktiviteten i hjärnan. Medan de låg i kameran spelade man upp tre olika sorters tal för dem, inspelningar från när en person talade till en annan vuxen, till en bebis eller till en hund. Man använde sig av såväl manliga som kvinnliga talare vilka hundarna inte hade haft någon kontakt med innan försöket.

     Det visade sig att två avgränsade delar av hjärnans akustiska del reagerade särskilt starkt på tal som var riktat till såväl bebisar som hundar. Intressant nog var reaktionen särskilt stark när talaren var en kvinna. Forskarna drar slutsatsen att hundars hjärna, precis som spädbarns, är särskilt anpassade till att reagera på tonfall som är ljusa och vänliga och menar att det kan vara en viktig orsak till varför hundar är överlägsna andra djur på att lära sig ord och meningar från människor. Förmodligen är det här egenskaper som utvecklat under domesticeringen, dvs under de ca 15 000 år som gått sedan vargarna tämjdes och blev till hundar.

Gergely, A., Gabor, A., Gacsi, M., Kis, A., Czeibert, K., Topal, J., Andics, A., 2023. Dog brains are sensitive to infant- and dog-directed prosody. Commun Biol 6, 859.