Till arkivet

Till start-sidan

Hundars språkförståelse

Friday, 8 March 2024 07:47


Många har nog hört talas om de två fantastiska border collies, Rico och Chaser, som för ca 20 år sedan slog världen med häpnad genom deras otroliga förmåga att lära sig nya ord och namn på föremål. Chaser har än i denna dag världsrekordet i vetenskapligt dokumenterad ordförståelse med sina unika namn på över 1000 olika föremål. Sedan dess har forskare sökt ytterligare kunskap om denna intressanta förmåga hos hundar. Var Chaser och Rico unika individer eller kan alla hundar tillägna sig samma imponerande vokabulär? Forskningen tyder på att alla hundar har en god förmåga att lära sig många ord, men vissa individer verkar vara alldeles speciellt bra på det. Man kallar de individerna för GWL hundar - “Gifted Word Learner dogs”. I en ny vetenskaplig undersökning har ungerska forskare försökt hitta gemensamma egenskaper för dessa. Man använde sig av den alltmer populära metoden “Citizen Science” - medborgarforskning - där vanliga hundägare deltar med sina egna hundar under forskarnas strikta överseende. På så sätt lyckades man hitta 41 hundar som av sina ägare ansågs särskilt bra på att lära sig nya ord. Med hjälp av olika kontrollerade beteendetest kunde man bekräfta att dessa individer tillhörde gruppen GWL. Därefter analyserade man en rad olika faktorer för att se vad hundarna hade gemenssamt och som eventuellt kan vara utmärkande faktorer för den här gruppen. 

Analyserna visade att hundarna lärde sig namn på nya föremål (leksaker av olika slag) spontant, utan att ägare på något sätt tränade dem. Under de ca två år som hundarna följdes av forskarna lärde de sig från 50 och upp till över 100 nya namn på föremål och de lärde sig ett nytt namn på under 30 minuter. Ungefär hälften av hundarna var border collies, resten fördelade sig mellan en rad olika raser, t ex schäfer, pudel och pekingeser. Hundarna hade normalt levt med sin ägare sedan före 10 veckors ålder och var vanligtvis kastrerade. Inga av ägarna var professionella hundtränare och ingen hade tidigare ägt en GWL före den här studien. 

Ytterligare en intressant faktor som förenade hundarna var att ägarna uppgav att de dagligen lekte med sina hundar och leken involverade olika leksaker.

Detta är en observationsstudie, så den kan inte ge svar på vilka egenskaper som gynnar utvecklingen av GWL. Exempelvis har man ingen kontrollgrupp. så man kan inte se om vissa egenskaper är vanligare bland GWL än bland mindre språkbegåvade hundar. Men studien ger ändå en indikation på att GWL-hundar utgör en mindre grupp av särbegåvade individer. Forskningen fortsätter och så småningom får vi nog veta vad de här hundarna har som andra saknar.

Dror, S., Miklosi, A., Sommese, A., Fugazza, C., 2023. A citizen science model turns anecdotes into evidence by revealing similar characteristics among Gifted Word Learner dogs. Sci Rep 13, 21747.