Till arkivet

Till start-sidan

Hur hunden förstår ord

Saturday, 23 March 2024 14:09


Många hundar har namn på olika föremål och kan på uppmaning t ex hämta “mjukisgrisen”. Som man har sett, vilket framgår av tidigare blogginlägg, är skillnaderna mellan olika hundar stora. Vissa har stora ordförråd, andra tycks ha en mindre förmåga att minnas namn på saker. Men det enda sätt vi hittills har haft att kontrollera det är genom att hunden själv visar sin förståelse genom att t ex hämta rätt föremål på uppmaning. Men om den inte vill hämta det då? Förstår den ändå vad vi säger?

En ny forskningsrapport visar att de faktiskt verkar förstå vad vi säger, även om de inte alltid reagerar på det. Forskarna studerade 27 hundar som alla hade namn på ett antal olika föremål. Hundarna försågs med elektroder som mätte hjärnans aktivitetsmönster, s k EEG. Sedan använde man sig av en metod som utvecklats vid studier av människors (framförallt små barns) ordförståelse: när man hör ett visst ord som inte stämmer överens med vad man ser är hjärnans mönster annorlunda än när de två överensstämmer. 

Forskarna lät ägarna visa hundarna föremål som de sedan tidigare var bekanta med, samtidigt som namnet på ett föremål uttalades (t ex, "titta Fido, här är bollen"). Ibland stämde föremålet överens med det ord hunden förknippade med det, och ibland var det ett annat föremål. Mätningarna visade att hundarnas hjärnaktivitet skilde sig på liknande sätt som hos människor när ord och föremål stämde överens jämfört med när de inte gjorde det. Det här är ett starkt indicium på att hundar har någon slags inre bild av ett föremål när de hör det ord som betecknar det. Fido, i exemplet, tycks faktiskt ha tänkt på en boll och när ägaren i stället visade en docka avslöjade hjärnaktiviteten att Fido förstod att det inte stämde - det här var inte det han tänkte på.

Studien ger goda belägg för att hundar inte bara reagerar reflexmässigt på olika ord och kommandon. De har en inre värld där de tänker, funderar och reflekterar över vad de hör oss säga.

Boros, M., Magyari, L., Morvai, B., Hernández-Pérez, R., Dror, S., & Andics, A. (2024). Neural evidence for referential understanding of object words in dogs. Current Biology. doi:10.1016/j.cub.2024.02.029