Föreläsningarna

perjensen_hundia1


Här är några exempel på de föreläsningar jag kan erbjuda. Självklart kan jag också utforma andra föreläsningar inom etologi efter önskemål.

Djurens känslor och vår känsla för djur

Den som trodde att en höna är virrig, kon är dum och grisen smutsig har fallit offer för den vanliga mytbildningen runt djuren vi äter. Men forskningen har på senare år ägnat stor möda åt att kartlägga det inre livet hos de livsmedelsproducerande djuren, inklusive fiskarna. I denna föreläsning berättar jag om allt från djurens sinnen och vad de upplever av sin omvärld, till deras komplexa känsloliv. Kan grisar och höns känna empati? Kan en ko sörja? Förhoppningsvis kommer du att betrakta matdjuren med större respekt och medkänsla efter den här föreläsningen.

Världens vanligaste fågel - en kärleksförklaring till höns

Det finns tre gånger fler höns än människor på jorden. De är därmed världens överlägset vanligaste fåglar. Trots det, och trots att nästan alla människor äter deras ägg och deras avkommor, är det få som lärt känna de fantastiska varelserna bakom maten. Deras värld är rikare än vår, med färger, ljud och dofter vi inte kan uppfatta. De har ett av fågelvärldens mest omfattande och nyanserade språk, med mängder av läten för olika situationer. Sprungna ur Sydostasiens djungelhöns är det en av få fåglar som lever i stabila, samarbetande sociala grupper. Och de är mycket smartare än deras rykte gör gällande. Samtidigt behandlas de som fabriksprodukter i de gigantiska ägg- och kycklingfabrikerna runtom i världen. I den här föreläsningen ger Per Jensen en levande och kärleksfull beskrivning av hönsens okända sidor.

Ledarskap och dominans i hundumgänget (Se själv)

I många sammanhang hävdas att relationen mellan ägare och hund ska präglas av tydligt ledarskap och dominans. Det bygger på att vargar tros ha en sådan flockstruktur och att vi därför måste efterlikna det. I föreläsningen förklarar jag varför detta är fel och vad vi vet i dag om hundens sociala liv. Det kan ge en ny syn på förhållandet till våra fyrfota familjemedlemmar.


Hundens inre liv

Under senare år har forskningen formligen exploderat kring hundens ursprung, hur den tänker och känner, samt hur den kommunicerar med människor och andra hundar. En garanterat fascinerande föreläsning där det står klart att de flesta underskattat hur mycket hunden förstår och klarar av. Det har också stor betydelse för synen på hur vi ska behandla hunden när vi t ex tränar.


Den missuppfattade hunden

Du kanske tror att hundar inte kan tänka i flera steg och inte har någon tidsuppfattning? Att de är färgblinda och måste ha en stark ledare för att fungera bra? Och att man alltid måste ha ett särskilt kommando för varje sak man vill att de ska lyda? Då har den nya forskningen om hundars beteende och känsloliv en del överraskningar i beredskap. I föreläsningen berättar Per Jensen om en mängd myter om hundars inre liv och vad vetenskapen kan berätta om hur de egentligen fungerar. Du kommer också att få en rad tips på hur du själv kan undersöka din hunds beteende utifrån Pers nya bok “Hur smart är din hund?"


Stress i djurvärlden

Alla vet vad det innebär att vara stressad, men hur fungerar det egentligen? Varför kan man bli sjuk av stress och kan andra djur än vi själva också drabbas? Fokus på hundar eller andra djur i vår omvårdnad, allt efter målgruppens önskemål.


Djurhållning och djurskydd ("Hur mår maten?")

Hur ser det egentligen ut i djurhållningen och hur mår djuren i lantbruket, på djurparker eller i försöksdjursanläggningarna? Kan man överhuvudtaget mäta djurs välbefinnande på ett vetenskapligt sätt?


Epigenetiken och Darwin (Se själv

Förvärvade egenskaper kan inte nedärvas, det har vi alla lärt oss sedan grundskolan. Men det nya forskningsområdet epigenetik berättar att det faktiskt är möjligt att ärva egenskaper som föräldrarna förvärvat, t ex på grund av stress eller svält. En föreläsning som får oss att fundera över hur livet egentligen fungerar© Per Jensen 2013