Avslutningsdag på etologikonferensen

IMG_1359

En intensiv forskningskonferens har nu avslutats här i Spanien. Den sista dagen var lika intensiv som de tidigare, med en lång rad presentationer och en omfattande postersession. Dagen var till stor del vikt åt problem inom lantbrukets djurhållning, medan hundar, katter och hästar lyste med sin frånvaro - men det har ju varit mycket av den varan tidigare. Jag berättade under dagen om ett av våra egna senaste projekt, där vi identifierat en rad gener som påverkar graden av stress och rädsla hos höns. Från vår grupp presenterade också Mia Ericsson resultat som visar att stress under olika delar av livet ger upphov till olika konsekvenser både hos de påverkade djuren och deras avkomma. Den ofta förbisedda “puberteten” hos hönsen har visat sig vara en nog så känslig period i ett livsperspektiv. En annan av mina doktorander, Pia Lötvedt, fick äran att avsluta hela konferensen med att presentera sitt projekt där hon studerat effekten av olika kläcktider på senare beteende hos höns - den sista kycklingen som kläcks i en kull kan ha legat i ägget nästan 10% längre tid än den första. Det här har visat sig påverka deras viktutveckling, stresshantering och inlärningsförmåga. Utöver detta handlade det mycket om olika beteendestörningar, framförallt svansbitning hos gris och fjäderhackning hos höns, och olika förklaringar till dem liksom försök att hitta metoder för att förhindra dem i uppfödningen. Nu återstår bara att packa resväskan och bege sig hemåt till vardagen igen. Nästa helg bär det av till Piteå för att prata hund på Stora Noliamässan och hos brukshundsklubben där.

© Per Jensen 2013