Han eller hon? Inga problem för hunden

DSC_0111


Något av det första vi människor ser hos en annan person är könet. Vi använder en rad olika sinnesretningar för att kategorisera den andra som man eller kvinna - utseende, röst, antagligen doft (även om det ofta sker omedvetet). Men hur är det med hundar? Otaliga anekdoter pekar på att de också skiljer människor åt baserat på kön, och de flesta, liksom jag själv, antar nog att de använder sitt luktsinne för detta. Nu visar en ny forskningsrapport att hundar kan könsbestämma människor baserat på andra egenskaper än doft också. En brittisk forskargrupp studerade 51 hundar av olika ålder, ras och kön, när dessa utsattes för ett test. Hundarna fick höra en bandinspelning av en manlig eller en kvinnlig röst (akustiska stimuli). Samtidigt kunde de se två olika personer, en man och en kvinna, som var helt obekanta för dem. Varje hund testades med olika röstinspelningar och med olika personer. När de hade hört röstinspelningen registrerade man vilken av personerna hundarna tittade på först och hur länge de fortsatte att titta på denna. De hundar som levde i hushåll med personer av båda könen parade ihop rätt kön på person och inspelning utan problem. Men de som levde tillsammans med en enda person, eller med flera av samma kön, klarade inte uppgiften lika lätt. Resultaten visar att hundar lär sig att skilja på män och kvinnor genom sin erfarenhet och att de gör det med hjälp av såväl utseende som röst. Eftersom såväl inspelningar som försökspersonerna var okända visar resultaten också att hundarna generaliserar sina kunskaper till andra människor än dem de lever med. 

Ratcliffe, V.F., McComb, K. & Reby, D., 2014. Cross-modal discrimination of human gender by domestic dogs. Animal Behaviour, 91: 127-135

© Per Jensen 2013