Härmande hundar lär sig snabbt

DSC_0208


När jag var ung sades det allmänt att hundar inte kan härmas, åtminstone inte i den strikta etologiska betydelsen av ordet, dvs förstå innebörden av en annan individs handling och sedan kopiera den för att uppnå samma mål med sin egen handling. Man menade allmänt att hundar lär sig genom betingning och försök-misstag. Men de senaste tio årens forskning har ändrat på den uppfattningen, något jag beskriver i ett kapitel i min nya bok “Hunden som skäms - myt eller sanning”, som finns på hyllorna om några få veckor. En ny forskningsrapport har nu undersökt hur effektivt man egentligen kan träna hundar genom att utnyttja deras förmåga att härmas. Ett ungerskt forskarlag studerade 30 ekipage, varav hälften var tränare med certifierad kunskap i shaping, dvs att träna med klicker, medan den andra hälften var examinerade i den s k “Do as I do”-metoden. Den sistnämnda går ut på att man helt enkelt visar hunden vad den ska göra och sedan får den imitera det den uppfattar. Hundarna var alltså också vana vid respektive metod, men i det här experimentet fick båda grupperna lära sina hundar helt nya handlingar. Dessa bestod antingen av enkla beteenden, som att placera nosen på ett föremål, eller lite mer komplexa saker, som att dra ut en låda med hjälp av ett rep som var knutet i handtaget. Det svåraste var att lära hundarna sekvenser av handlingar, som att hoppa upp på en stol för att nå en ringklocka, som de sedan skulle ringa på. Forskarna jämförde hur lång tid det tog för ekipagen innan hundarna hade uppnått kriteriet för att anses kunna beteendet i fråga. Det visade sig att båda träningsmetoderna var lika bra för de enkla handlingarna, men när hundarna skulle lära sig lite mer komplexa saker gick det snabbare och effektivare med imitation. Särskilt stor skillnad var det när hundarna skulle klara av sekvenser av rörelser: 13 av härm-ekipagen klarade att lära sig på 15 minuter, men bara 7 av klicker-paren. Det här är den första undersökning som visar att hundars förmåga till imitiation kan utnyttjas till att träna nya beteenden med större framgång än de traditionella metoderna. En undersökning som i alla fall får mig att tänka efter.

Fugazza, C. & Miklósi, Á., 2014. Should old dog trainers learn new tricks? The efficiency of the Do as I do method and shaping/clicker training method to train dogs. Applied Animal Behaviour Science, 153: 53-61. 1

 

© Per Jensen 2013