Hunden ser när du är stressad

DSC_0022


På den här bloggen har jag berättat om många studier som visar att hundar har en makalös förmåga att läsa av subtila delar av vårt kroppsspråk. Men kan de också märka när vi är oroliga och påverkade av stress av olika slag? En ny undersökning kommer fram till att de verkligen kan just det. Den israeliska forskargruppen studerade militära bombsökhundar och deras förare när hundarna genomförde en sökuppgift. Vissa av ekipagen fick söka under normala betingelser och andra när föraren var utsatt för stress. Denna var av två olika slag: relevant stress, där föraren stressades under själva sökuppgiften (några ranghöga bedömare låtsades diskutera ekipagens prestation och skriva ner betyg på ett papper) eller irrelevant stress som inte hade att göra med uppgiften som sådan (förarna hade falskeligen informerats direkt innan testet om att de skulle omplaceras). Båda typerna av stress påverkade hundarnas prestationer kraftigt, men inte som forskarna hade förväntat sig. I stället för att prestera sämre klarade hundarna tvärtom uppgiften snabbare och effektivare när föraren hade utsatts för stress. Man spekulerar om att det skulle kunna bero på att hundarna själva blir aningen stressade och uppjagade av att se föraren i detta pressade tillstånd och att det leder till att de är mer aktiva och söker snabbare. Själv tycker jag att det mest fascinerande med resultaten är att hundarna så tydligt läser av och reagerar på förarens stressnivå. En läxa för alla som tränar hund - en stressig dag på jobbet, ett gräl med sambon eller oro över obetalda räkningar noteras direkt av din hund och kommer att påverka hur den uppför sig i en träningssituation.

Zubedat, S., Aga-Mizrachi, S. & Cymerblit-Sabba, A., 2014. Human-animal interface: the effects of handler's stress on the performance of canines in an explosive detection task. Applied Animal Science, in press.

© Per Jensen 2013