Matte och husse vet bäst

diande hundar


I dagarna har den senaste forskningsrapporten från min egen grupp publicerats. Det är ett led i det samarbete vi har med försvarets hunduppfödning. Vid hundtjänstenheten i Sollefteå föder man upp schäfrar, men ett problem är att inte ens hälften av valparna tar sig hela vägen till utbildad tjänstehund. Min doktorand Pernilla Foyer, som är anställd vid försvarshögskolan, studerar olika etologiska aspekter på vad som får en hund att lyckas, med ett fokus på hundarnas tidiga upplevelser. Valparna placeras efter avvänjning hos en fodervärd och när de är ett och ett halvt år gamla avgörs deras öde vid ett så kallat lämplighetstest, som påminner rätt mycket om det MH-test många genomför med sina sällskapshundar. I den nu publicerade rapporten fokuserade Pernilla och en mastersstudent, Nathalie Bjällerhag, på betydelsen av hundens levnadserfarenheter under fodervärdsperioden. Man genomförde en omfattande enkätundersökning bland över 70 fodervärdar och kartlade deras uppfattning om hundens personlighet och upplevelser. Det jämfördes sedan med utfallet i lämplighetstestet. Undersökningen visade att resultatet på testet till stor del kunde förutsägas utifrån fodervärdarnas enkätsvar. Omkring 30% av variationen i lämplighetstestens resultat kunde förklaras med de egenskaper fodervärdarna själva hade observerat hos hundarna. En tolkning är att man kan förbättra urvalet av hundar genom att väga in också fodervärdarnas intryck av hunden. Några oväntade resultat dök upp: de hundar som klarade testet bra hade i genomsnitt lämnats ensamma hemma längre tid på dagarna. De hade också högre frekvenser av stressrelaterade beteenden, som hyperaktivitet och “jagar skuggor”. Det är omöjligt att säga vad det betyder, men kanske är det så att de egenskaper man söker vid lämplighetstestet oftare finns hos hundar som har en låg stresströskel och dessutom är mindre beroende av sin ägare. Kanske kan sådana här studier på sikt förbättra urvalet av tjänstehundar.

Foyer, P., Bjällerhag, N., Wilsson, E., & Jensen, P. , 2014. Behaviour and experiences of dogs during the first year of life predict the outcome in a later temperament test. Applied Animal Behaviour Science, in press. http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2014.03.006 

© Per Jensen 2013