Frans Gustafsson

IMG_0627

Porträttet till vänster är tagen ur "Låtar från Sommabygd"; till höger syns Tjärstad kyrka på andra sidan Ämmern, från mitt köksfönster

Frans Gustafsson föddes 1841 och dog 1906. Hans far, Anders, var klockare i Tjärstad (dvs Rimforsa) och Frans valde samma bana. Efter avslutad utbildning blev han lärare och organist i samma socken. Som alla kyrkomusiker och klockare förväntades Frans behärska fiolspelet och vara behjälplig på gillen och högtider i trakten. Han fick ett rykte om sig att vara en framstående polskespelare. Gustafsson skrev ner sina låtar i en notsamling, som bevarats än till dessa dagar. Själv har jag hittat delar av den i Kisas biblioteksarkiv. En del av låtarna hade han själv komponerat, annat var uppteckningar av musik som spelades på bygden. Det är en särskild känsla när jag tittar ut genom mitt köksfönster och ser Tjärstad kyrka på andra sidan sjön, med vetskapen att för drygt hundra år sedan klingade polskorna från Frans Gustafsson ut över nejden.

Här spelar jag en polska efter Gustafsson på min låtfela. Den ackompanjeras i slutet av atmosfärljud inifrån Tjärstad kyrka, i början av en gudstjänst - ett ljud Frans Gustafsson måste ha växt upp med och hört under hela sitt liv.

© Per Jensen 2013