Vikten av tidiga erfarenheter ämne för ny avhandling

DSC_0021Fredagen den 11 december var en stor dag i min forskargrupp - efter fem års forskning lade Pernilla Foyer fram sin doktorsavhandling där hon i samarbete med Försvarshögskolan studerat försvarets hunduppfödning från ett etologiskt perspektiv. Uppfödningen baseras på schäfrar som föder sina valpar på kenneln i Sollefteå varefter tikar och valpar bor hos fodervärdar. Vid 18 månaders ålder tas hundarna in för ett lämplighetstest, som påminner om SBK’s mentalbeskrivning, men med ett betydligt tuffare upplägg. Pernillas avhandling består av fyra olika vetenskapliga arbeten som på olika sätt belyser betydelsen av hundarnas tidiga erfarenheter för deras förmåga att klara testet. Hon kunde visa att tidiga faktorer som kullstorlek, årstid för födelsen och tikens ålder har stor betydelse för hur hundarnas vuxna beteende. I en omfattande studie av mer än 20 kullar fann hon också att tikens beteende mot valparna - hur mycket tid de tillbringade med dem, hur mycket de slickade och diade valparna - hade en tydlig effekt på valparnas beteende ett och ett halvt år senare. En omfattande enkätundersökning med fodervärdar visade att en rad faktorer under uppväxten också påverkade beteendet i lämplighetstestet. Exempelvis var hundar som klarade testet mer benägna att visa stressrelaterade beteenden under uppväxten, vilket gör att man kanske bör fråga sig om testet verkligen hittar de mest lämpliga tjänstehundarna. Till sist undersökte Pernilla själva lämplighetstestet och fann att de hundar som klarade testet bäst också hade högst nivåer av stresshormonet kortisol under testet, vilket återigen reser frågan om vilken sorts hundar testet väljer ut. Pernilla tjänstgör inom försvaret när hon inte doktorerar i etologi och man kan bara hoppas att försvarsmakten hittar en lämplig framtida uppgift för henne inom den viktiga hunduppfödningen - helt klart finns det potential att förbättra och utveckla verksamheten med etologiska metoder.

Avhandlingens sammanfattande ramberättelse finns tillgänglig här: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:864312/FULLTEXT01.pdf

 

© Per Jensen 2013