Föreläsningar

Jag föreläser regelbundet för olika föreningar och sammanslutningar. En föreläsning pågår normalt mellan en och tre timmar, i det sistnämnda fallet såklart med en rejäl paus i mitten. Djurskyddsföreningar, hundklubbar, bibliotek, föreläsningsföreningar och myndigheter är exempel på vad jag ofta återkommer till. Om du/ni är intresserade av att arrangera en föreläsning, kontakta mig via kontaktlänken ovan så försöker vi hitta en tidpunkt. Arvodet brukar vägledas av författarförbundets rekommendationer med anpassningar för restid och omfattning, men kan alltid diskuteras.

Mina föreläsningar utgår oftast från mina böcker, men kan också skräddarsys för olika ändamål. Här är några exempel som jag gärna pratar kring för närvarande:

Djurens känslor och vår känsla för djur

Den som trodde att en höna är virrig, kon är dum och grisen smutsig har fallit offer för den vanliga mytbildningen runt djuren vi äter. Men forskningen har på senare år ägnat stor möda åt att kartlägga det inre livet hos de livsmedelsproducerande djuren, inklusive fiskarna. I denna föreläsning berättar jag om allt från djurens sinnen och vad de upplever av sin omvärld, till deras komplexa känsloliv. Kan grisar och höns känna empati? Kan en ko sörja? Förhoppningsvis kommer du att betrakta matdjuren med större respekt och medkänsla efter den här föreläsningen.


Världens vanligaste fågel - en kärleksförklaring till höns

Det finns tre gånger fler höns än människor på jorden. De är därmed världens överlägset vanligaste fåglar. Trots det, och trots att nästan alla människor äter deras ägg och deras avkommor, är det få som lärt känna de fantastiska varelserna bakom maten. Deras värld är rikare än vår, med färger, ljud och dofter vi inte kan uppfatta. De har ett av fågelvärldens mest omfattande och nyanserade språk, med mängder av läten för olika situationer. Sprungna ur Sydostasiens djungelhöns är det en av få fåglar som lever i stabila, samarbetande sociala grupper. Och de är mycket smartare än deras rykte gör gällande. Samtidigt behandlas de som fabriksprodukter i de gigantiska ägg- och kycklingfabrikerna runtom i världen. I den här föreläsningen ger jag en levande och kärleksfull beskrivning av hönsens okända sidor.


Hunden och vi

Du kanske tror att hundar inte kan tänka i flera steg och inte har någon tidsuppfattning? Att de är färgblinda och måste ha en stark ledare för att fungera bra? Och att man alltid måste ha ett särskilt kommando för varje sak man vill att de ska lyda? Då har den nya forskningen om hundars beteende och känsloliv en del överraskningar i beredskap. I föreläsningen berättar jag om en mängd myter om hundars inre liv och vad vetenskapen kan berätta om deras relationer till sina människor och hur de kommunicerar.