Aggressiva hundar är ofta rädda

P1020281

Oönskad aggression är antagligen det enskilt största problemet i hundvärlden, oavsett land och kontinent. Otaliga hundar avlivas varje år pga att de är aggressiva mot människor eller andra hundar. Men vad är det som får en hund att bli aggressiv? En japansk forskargrupp har undersökt en aspekt av detta problem i en helt nypublicerad studie. Man använde sig av frågeformulär som besvarade av över 5000 hundägare. I formuläret fick ägarna ange en rad olika saker om hundarnas beteende i olika vardagliga situationer och detta bearbetades sedan statistiskt för att hitta samband mellan olika typer av beteenden. Det visade sig att den egenskap som hade starkast samband med olika typer av aggression var det man kallade “reaktivitet mot olika stimuli”. Hundar som hade höga poäng på den egenskapen var ofta lättskrämda av saker som plötsliga ljud, plötsligt uppdykande personer och djur och andar överraskande händelser. De var helt enkelt rädda av sig. Inom 13 av de undersökta raserna var sambandet starkt mellan rädsla och aggressivitet mot ägaren, och inom åtta raser med aggressivitet mot barn. Inom fem raser fanns sambandet också med aggression mot andra hundar. Resultaten visar att man kan förebygga oönskad aggressivitet genom att avla på hundar som är lugna och stabila, men kanske också att en uppfostran som gör hundar lugnare och tryggare också kan ge positiva resultat på aggressivitet.

Arata, S. et al., 2014. “Reactivity to stimuli” is a temperamental factor contributing to canine aggression. PLoS ONE, 9(6), p.e100767.

© Per Jensen 2013