Ny forskning om hundens tankar

IMG_1274

Under några dagar befinner jag mig i Rovereto, norr om Verona i Italien, som inbjuden föreläsare på en konferens om kognition och evolution - CogEvo 2014. Jag har berättat om vår beteendegenetiska forskning på höns och hundar och dessutom tagit del av en hel rad spännande forskningsprojekt. Några har handlat om hundar, som tilldrar sig större och större intresse bland etologer, psykologer och kognitionsforskare. Här är några exempel på det som förmedlades: Vargar har tydligt “hänthet”, dvs använder en av sina tassar i första hand när de löser olika problem. Men olika individer har olika preferenser, så vissa är “högertassade” och vissa “vänstertassade”. Det här har tidigare visats för hundar och pga hjärnans uppbyggnad ger häntheten ett fönster in till deras upplevelser och känslor (en lång bakgrundshistoria, som jag berättar mer om i min nya bok som kommer i höst). Den kända ungerska forskargruppen har fortsatt att studera hundars förmåga att följa pekrörelser och presenterade nu resultat som klart tyder på att hundar förstår sammanhangen. De inte bara följer pekrörelsen, utan har också en uppfattning om vad det är den pekande personen avser med sin gest - handlar det om mat eller helt enkelt att röra sig åt rätt håll? Från forskargruppen i Wien kommer två spännande studier som handlar om hundars sinne för rättvisa. Sedan tidigare vet vi att hundar upplever orättvis behandling negativt och nu visar forskningen att denna upplevelse är beroende av att en människa är inblandad. Om bara den ena av två hundar belönas för att utföra en uppgift reagerar den andra negativt och samarbetar inte. Men det gäller bara när det är en människa som utdelar belöningen, inte annars. Att bli orättvist behandlad av en människa är alltså det riktigt jobbiga! En annan studie har börjat studera hundars vilja att dela med sig till andra. Forskningen pågår för fullt, men preliminära data tyder på att hundar är mer villiga att dela med sig till hundar som de känner väl. Påminner om oss själva lite grann, eller hur?

Nu är konferensen till ända och några dagars semester i Verona med Operabesök stundar. Kanske återkommer jag till några av dessa studier i denna blogg när de så småningom publiceras ordentligt i vetenskapliga tidskrifter.

© Per Jensen 2013