Mera konferensnyheter

IMG_1353


Just nu pågår den årliga internationella konferensen om tillämpad etologi (International Society of Applied Ethology Conference), som i år anordnas i Vitoria-Gasteiz i norra Spanien (Baskien). Under fyra dagar har hundratals etologer från hela världen samlats här för att dela nya forskningsresultat, och jag tänkte ge några smakprov på vad som händer på den här bloggen. Den första dagen har handlat mycket om matematiska modeller, som kan användas för allt från att förstå varför djur rör sig som de gör till att utveckla olika automatiska varningssystem inom lantbruket som kan slå larm om t ex en ko är halt eller en gris inte dricker som den ska. Från min egen grupp presenterade två doktorander sina pågående projekt. Beatrix Agnvall berättade om vad som händer när man under tre-fyra generationer selekterar (avlar) röda djungelhöns (tamhönsens förfäder) på hög eller låg rädsla för människor. De som selekteras för låg rädsla blir större, lägger större ägg och får större kycklingar och blir mer socialt dominanta. Det här kan hjälpa oss förstå varför djur förändrats så som de gjort under domesticeringen - kanske är många av de egenskaper vi ser hos våra husdjur en biprodukt av att de är mindre rädda för människor. Mia Persson berättade om ett av våra stora hundprojekt. Hon har studerat beteendet hos omkring 500 beaglar från Astra-Zenecas uppfödning när de utsatts för ett s k olösligt problem - de tror de vet hur man ska få tag på godisbiten i apparaten, men i själva verket går det inte. Under domesticeringen har hundar tillägnat sig en förmåga som vargarna inte har i denna situation - de ber en människa om hjälp. Men också inom en ras med helt standardiserad uppfödning skiljer sig den egenskapen och det har Mia studerat genom att i detalj kartlägga beaglarnas beteende när de angriper problemet. Hon fann att omkring en fjärdedel av variationen i hundarnas benägenhet att söka hjälp från en människa beror på genetiska faktorer. Därför är det goda chanser att vi kan hitta de gener som styr detta beteende och det är forskning som står på dagordningen för det närmaste året i Mias avhandlingsarbete. Förhoppningsvis kommer jag att under veckan kunna dela ytterligare en del forskning med er som följer den här bloggen. 

© Per Jensen 2013