Carl G Lindqvist

DSC_0059

Carl G Lindqvist, eller CG som han oftast kallas, är en av Östergötlands mest tongivande spelmän från 1900-talet. CG föddes 1892 i Uppland, men hans yrke som skogvaktare förde honom snart till Kisa och gränstrakterna mellan Småland och Östergötland. Han blev en ledande person inom det tidiga seklets spelmansliv och var, tillsammans med Allan Mannerberg, drivande i bildandet av Östergötlands spelmansförbund 1927. Förutom att han spelade och främjade den lokala musiken var CG också en hängiven låtinsamlare. I sin yrkesgärning rörde han sig på landsbygden och träffade många människor med musikaliskt påbrå. Han samlade in noter och notsamlingar och ett stort antal av dessa kopierades och skickades till folkmusikkommissionen för att inkluderas i Svenska Låtar. Av okänd anledning kom inga av dessa att tas med i verket, kanske för att Smålandsdelen av det stora verket blev mycket kortfattad och styvmoderligt behandlad. Spelmän som Flack, Segerhammar, Johansson i Sjönäs och andra är därför främst kända genom de notböcker CG bevarade.

© Per Jensen 2013