Stressad förare påverkar hunden

IMG_1547


Har hundar verkligen empatisk förmåga? Kan ägarens känslor smitta av sig och framkalla samma upplevelser hos dem själva, vilket är själva definitionen av empati? En nypublicerad undersökning ger stöd till alla dem som är övertygade om att deras hundar faktiskt har denna förmåga. Jag har tidigare bloggat om en studie som visat att tränade sökhundar förbättrar deras prestationer efter att deras förare blivit stressade (se tidigare inlägg). Men det betyder ju inte att hundarna själva upplevde ägarens stress. Den nya ungerska rapporten går ett steg längre med ett liknande upplägg. Vanliga sällskapshundar fick genomgå ett enkelt minnestest. De fick se när man placerade en boll i en av sju olika burkar och efter en tids uppehåll i ett annat rum fick de på egen hand söka reda på den rätta burken. Det här gjordes i fyra olika situationer: I en normal, avslappnad situation, efter att ägaren stressats, efter att hunden stressats och efter att båda stressats. Stressen de utsattes för var relativt lindring: hunden fick vistas i några minuter ensam med försöksledaren i ett rum efter att ägaren lämnat dem, medan ägarna fick svara på en rad svåra frågor om en artikel de just läst. Resultatet var tydligt: hundarnas förmåga att minnas rätt burk försämrades när de utsatts för stress. Men särskilt intressant var att deras prestationer försämrades i stort sett lika mycket när ägaren var stressad. Studien visar alltså att hundar reagerar på samma sätt när de själva och deras ägare blir stressade, åtminstone såvitt man kan mäta det i deras förmåga att minnas. Undersökningen är ytterligare en byggsten i vår kunskap om hundars förmåga till äkta empati och än så länge har inget framkommit som skulle tala emot detta. Snarare tvärtom - allt tyder på att vårt känslotillstånd framkallar liknande upplevelser hos våra hundar.

Zsofia Sumegia, Katalin Olahb, C., & Topalb, J. (2014). Emotional contagion in dogs as measured by change in cognitive task performance. Applied Animal Behaviour Science 160:106-115. 

 

© Per Jensen 2013