Polska efter CG Åstrand, Horn

Den här polskan tillhör de mer ovanliga, markerade varianterna (“Rundpolska” säger vi i Småland och Östergötland). Den är efter CG Åstrand, uppteckad i Svenska Låtar, men den här varianten har sonen Axel lärt sig av Pelle Björnlert och jag har i min tur fått lära mig den av Axel. Triolerna är nog Pelle Björnlerts påfund, men det svänger bra så vi har med glädje tagit till oss dem. Inspelningen är från min och Axels konsert i Affären Svalsjö i augusti 2015.


© Per Jensen 2013