Åldrande hundar mindre stresståliga

Det finns många studier av hundars tidiga utveckling, från valpstadiet till könsmognad. Betydligt sämre ställt är det med kunskaperna om hur hundar förändras när de åldras. En italiensk forskargrupp har undersökt hur gamla hundar hanterar stress, genom att utsätta hundar av olika ålder för det s k separationstestet. Det går helt enkelt ut på att ägaren efter en stunds invänjning lämnar hunden i ett försöksrum under en period. Man studerar hundens reaktioner på lämnandet, under tiden den är från ägaren, hur den reagerar när en främling söker kontakt under tiden och hur hunden beter sig vid återförenandet. Här jämfördes grupper av hundar som var yngre eller äldre än 7 år. De åldrande hundarna var överlag sämre på att hantera situationen. De var mer upprörda vid lämnandet, var mer avvaktande mot främlingar, hade en högre nivå av stresshormoner under separationen och var mer "lättade" vid återförenandet. Författarna menar att resultaten kan ha betydelse för att bättre förstå den åldersrelaterade ökning av separationsrelaterade problem de menar sig se i hundpopulationen i stort.

Mongillo P, et al, Does the attachment system towards owners change in aged dogs?, Physiol Behav (2013), http:// dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2013.07.011

P1020183

 

© Per Jensen 2013