Hundars ansikte avslöjar deras känslor

Den som har följt min gamla blogg vet att hundar, liksom många andra djur, uppvisar s k lateraliserade reaktioner - det betyder att den ena halvan av kroppen visar starkare emotionella responser i stressande situationer och den andra i mer positiva. Det beror på att hjärnhalvorna har viss specialisering och de olika halvorna reagerar olika starkt på stressande och emotionella stimuli. Därför viftar hundar t ex med svansen mer åt höger när de hälsar på sin ägare och mer åt vänster när de är vaksamma och rädda. En japansk forskargrupp har nu studerat ansiktsuttryck hos hundar i olika emotionella situationer. Man filmade ansiktena när hundar presenterades för olika stimuli, t ex bekanta eller obekanta människor eller leksaker. Hundarna var tränade att stå i en liten öppning och sticka in huvudet så att de kunde filmas, samtidigt som olika ansiktsdelar hade märkts ut för mätning. När hundarna fick se sin ägare rörde sig det vänstra ögonbrynet mer än det högra, vilket inte skedde när de såg andra stimuli. Det tyder på att den högra, mer positivt inriktade hjärnhalvan, var mer aktiv när hundarna såg ett stimulus som gjorde dem glada (nervbanorna korsar ju varandra från vänster till höger), men eftersom leksaker inte utlöste denna lateraliserade reaktion visar det också att sociala stimuli är särskilt effektiva i att ge denna effekt.

Nagasawa, M. et al., 2013. Dogs show left facial lateralization upon reunion with their owners. Behavioural Processes 98:112-116

                                                    

© Per Jensen 2013