Amerikas urhundar kommer från Asien

Hundarnas ursprung från sydöstra Kina har dokumenterats i ett flertal studier från Peter Savolainens forskargrupp i Stockholm. Nu har de fokuserat på de amerikanska hundrasernas bakgrund. Det är väl känt att det fanns hundar i Amerika innan Columbus, men DNA-analyser har visat att i stort sett alla nu levande hundar på kontinenten är sentida europeiska hundar, som konkurrerat ut de gamla varianterna. I den nypublicerade studien har man analyserat mitokondrie-DNA från Inuit, Eskimå och Grönlandshund, Alaskan Malamute, Chihuahua, Xoloitzcuintle och Perro sin pelo di Peru. Förutom Malamuten, där resultaten var svårtolkade, hade alla dessa urgamla amerikanska raser en tydlig östasiasisk DNA-profil, nästan helt i avsaknad av moderna, europeiska spår. En frilevande förvildad population av hundar, den dingolika s k Carolina dog, studerades också och man fann att den med största säkerhet också har ett sydkinesiskt ursprung. Resultaten tyder på att hundar fördes med människor via det torrlagda Berings sund för kanske 15000 år sedan och att de direkta ättlingarna från denna invandring fortfarande lever i de ursprungliga raserna. 

van Asch, B. et al., 2013. Pre-Columbian origins of Native American dog breeds, with only limited replacement by European dogs, confirmed by mtDNA analysis. Proc of the Royal Society B, 280:20131142.

eyeQnet_010nf922


© Per Jensen 2013