Du är viktig för din hund!

DSC_0022

Tror inte att du tvekat i den frågan, men nu finns det ganska spektakulära vetenskapliga bevis för det också - för din hund är du viktigare än alla andra, både hundar och människor. En amerikansk forskargrupp har tränat 12 olika hundar att ligga absolut stilla i en s k fMRI-kamera. Med hjälp av den kan man följa vilka delar av hjärnan som är aktiva när olika retningar presenteras. Forskarna placerade de 12 olika hundarna i kameran och presenterade ett antal olika dofter för dem. De fick känna lukten av sig själva, eller av en välbekant människa (ägaren), en främmande människa, en välbekant hund eller en främmande hund. Samtidigt registrerade kameran vilka delar av hjärnan som aktiverades av de olika retningarna. En särskild del, som är specialiiserad på lukt-retningar (de s k olfaktoriska bulberna) gick igång på alla retningar, precis som väntat. Men en speciell del, som man var särskilt intresserad av, skilde på de olika doftsignalerna. En del av hjärnan som kallas kaudata nukleus hanterar främst retningar som är associerade med positiv förväntan. När något riktigt trevligt ska hända, är det just den delen som aktiveras. Det visade sig att även om flera olika retningar fick igång den kaudata nukleus var det framförallt lukten av ägaren som satte fart på aktiviteten. Forskarna menar att detta visar att hundarna reagerar med en alldeles speciell förväntan när de känner doften av sin favoritmänniska, mycket starkare än någon av de andra dofterna. Den här typen av studier är det närmaste vi kan komma att faktiskt läsa tankarna hos våra hundar, och resultatet vi får fram är entydigt: för hunden är det du framför alla andra. Med det önskar jag alla hundälskare en god jul med massor av tid för sina fyrfota vänner - det är det de uppskattar mest!

Berns, G. S., Brooks, A. M., & Spivak, M. (2015). Scent of the familiar: An fMRI study of canine brain responses to familiar and unfamiliar human and dog odors. Behavioural Processes, 110C, 37–46. doi:10.1016/j.beproc.2014.02.011

© Per Jensen 2013