Hundar vet vad vi vet

DSC_0193

Den som följt min blogg är förmodligen väl bekant med det nu nästan klassiska “pektestet” - om en hund får välja mellan två olika burkar, där bara en innehåller godis, blir valet enkelt om en människa pekar och tittar på den rätta burken. Sedan det först visades att hundar klarar det här väsentligt bättre än vargar eller schimpanser, vilket bevisar att hundar under domesticeringen förvärvat en särskild förmåga att förstå våra signaler och var vi har vår uppmärksamhet, har testet används för en rad fördjupande undersökningar. Bl a har man visat att om två personer pekar på var sin burk, så väljer hunden den som ägaren indikerar, även om denne konsekvent visar fel. Nu har en forskargrupp använt metoden för att studera hundars förmåga att förstå människors kunskap om sin omgivning, det man kallar “theory of mind”, eller “mentalisering”. I undersökningen fick hundar välja mella fyra olika burkar, varav en kunde innehålla godis. Två olika personer pekade på var sin burk. I varje enskilt försök var det bara en av personerna som hunden kunde anta verkligen visste var godiset fanns. I vissa fall hade den andra personen inte varit i rummet när godiset placerades i burken (bakom en skärm, så hunden inte kunde se vilken burk som kom att innehålla godis), i andra fall höll personen för ögonen. Det visade sig att hundarna företrädesvis valde att gå till den burk som pekades ut av den person som hunden antog visste vilken som var rätt. Kanske berodde det helt enkelt på att de såg den personen placera godiset i burken och därför associerade personen med godis? Nej, i en variant av försöket lät man en tredje person placera godiset i rätt burk. När hundarna fick välja gick de på signalen från den person som sett godiset placeras och brydde sig inte om pekandet från den som inte sett placerandet. Forskarna säger att resultaten tyder på att hundar verkligen kan mentalisera, dvs tillskriva och förstå människor kunskaper. De förstår att olika personer ser skilda saker i sin omgivning,  och de har en imponerande kontroll på människors uppmärksamhetsfält. Man konstaterar också att hundarnas resultat i studien var bättre än när liknande test gjorts på olika apor.

Maginnity, M. E., & Grace, R. C. (2014). Visual perspective taking by dogs (Canis familiaris) in a Guesser-Knower task: evidence for a canine theory of mind? Animal Cognition, 17(6), 1375–1392. doi:10.1007/s10071-014-0773-9

© Per Jensen 2013