Hur berömmer man bäst en hund?

DSC_0096

Hur får man sin hund att känna sig riktigt uppskattad? Det är en fråga som dels har stor vikt för en effektiv träning - vi vill ju kunna belöna ett önskat beteende med något hunden gillar ordentligt - men också för vardagslivet. Vem önskar inte att hunden mår bra och tycker om det vi gör med den? Det finns inte särskilt mycket forskning på detta område, men en ny amerikansk undersökning har tagit fatt i åtminstone en aspekt av frågan. De har undersökt om hundar tycker bäst om fysisk belöning i form av att bli klappade, eller om muntlig, i form av vänliga och uppmuntrande berömmande ord. I undersöningen studerade man dels vanliga familjehundar, dels ägarlösa hundar från hundhem. De testades först i ett valförsök, där de fritt fick välja under tre minuter om de ville gå till en människa som berömde dem med rösten, eller en som klappade och gosade med dem. Man undersökte alla kombinationer där antingen en främling eller ägaren (om en sådan fanns) utdelade båda sorternas beröm. En kontrollsituation, där personen bara satt tyst och stilla ingick också.  I ett andra försök mätte man hur lång tid hundarna tillbringade bredvid en person som antingen klappade dem eller berömde dem med rösten. Även här ingick en kontroll där personen bara satt stilla. Resultaten var överväldigande entydiga - fysisk kontakt och belöning var överlägset ur hundarnas eget perspektiv. De föredrog en klappande människa framför en som berömde med rösten och de tillbringade långt mer tid tillsammans med en som klappade. Faktum var att skillnaden var helt försumbar mellan situationen där personen berömde och den där den satt helt stilla och tyst. Vidare konstaterade man att hundarnas längtan efter fysisk kontakt inte visade några tecken på att mattas av över den tid de deltog i försöket. Forskarna drar slutsatsen att fysisk kontakt och klappande är en viktig interaktion mellan hund och människa, som är viktig för att etablera och underhålla sociala band. Vidare säger man att röstberöm inte uppfattas som en positiv förstärkning om man inte specifikt betingar det, dvs lär hunden att associera det med något positivt, t ex fysisk kontakt.

Feuerbacher, E. N., & Wynne, C. D. L. (2015). Shut up and pet me! Domestic dogs (Canis lupus familiaris) prefer petting to vocal praise in concurrent and single-alternative choice procedures. Behavioural Processes, 110C, 47–59. doi:10.1016/j.beproc.2014.08.019

© Per Jensen 2013